Dokumenter iht. Lovgivning

Evaluering af skolens samlede undervisning

Gylling Efterskole evaluerer løbende elevernes udbytte af undervisningen i henhold til vores indholdsplaner. Dette gøres på ugentlige personalemøder, i skole/hjem-samarbejdet, i test- og prøvesituationer, i lærersamarbejdet på tværs af fag og i bestyrelsesarbejdet. Den løbende evaluering er med til at danne grundlag for tilrettelæggelse og justeringer af skolens kursustilbud år for år.

Ved indgangen til hvert skoleår udvælger Gylling Efterskole et område i den samlede undervisning, som gøres til genstand for særlige undervisningsmål og systematisk evaluering det pågældende år. Til dette anvender vi planlægnings- og evalueringsværktøjet SMTTE, og ved skoleårets afslutning offentliggøres vores gennemførte evaluering på skolens hjemmeside.

Evaluering af skolens samlede undervisning 2021-2022: PDF

Vedtægter

Vedtægter - for den selvejende undervisningsinstitution Gylling Efterskole kan ses her: PDF
(Offentliggjort på hjemmesiden den 1. april 2015)

Årsplan ministeriel

Årsplan; ministeriel for skoleåret 2020-2021 kan ses her: PDF

Årsplan; ministeriel for skoleåret 2019-2020 kan ses her: PDF

Årsplan; ministeriel for skoleåret 2018-2019 kan ses her: PDF

Indholdsplaner

Indholdsplaner for skoleåret 2021-2022: PDF

Afgangsprøver, karakterer og overgangsfrekvens

Se skolens nøgletal her: Link

Gennemførte aktuelle evalueringer

Gennemført aktuel evaluering 2010-2021: PDF

Gennemført aktuel evaluering 2019-2020: PDF

Gennemført aktuel evaluering 2018-2019: PDF

Undervisningsmiljø og trivsel

Hvert 3. år gennemfører Gylling Efterskole en undersøgelse samt vurdering blandt vores elever af skolens undervisningsmiljø (UVM). Hensigten er, at sikre de bedst mulige rammer for elevernes læring og arbejdsmiljø. Til undersøgelse benytter vi Ministeriets Trivselsmåling.

Trivselsundersøgelse, november 2018: PDF

Selvevaluering

Hvert 2. år gennemfører Gylling Efterskole en selvevaluering i forhold til skolens værdigrundlag, hvor vi undersøger hvorvidt og hvordan vi lever op til vores værdigrundlag. I den sammenhæng forholder vi os også til, hvilke spørgsmål evalueringen eventuelt efterfølgende rejser i forhold til praksis. I vores selvevaluering tages der altid udgangspunkt i hele eller dele af værdigrundlaget.

Se selvevaluering fra efteråret 2019: PDF

Praktikskole for lærerstuderende

Gylling Efterskole er godkendt som praktikskole for lærerstuderende. Her er skolens uddannelsesplan. PDF

Handlingsplan vedr. sociale klausuler på Gylling Efterskole

Lov om sociale klausuler på offentlige tilskudsområder: PDF

Køkken

Kontrolrapport: Den nyeste kontrolrapport for køkkenet kan ses her: Link

Mad og måltidsværdier: Hent dokumentet som beskriver vores mad og måltidsværdier: PDF

Skolefrugtordning: Gylling Efterskole deltager i EU's og fødevareministeriets frugtordning.