Personale

Skolens ledelse og administration
Niels Eskildsen Kridal
Forstander
Morgensang, morgenløb, fortælle- og sangtime
Stine Eskildsen Kridal
Afdelingsleder
Forstanderfrue, pædagogisk vejleder, psykologi, samfundsfag
Anne Friis Theede
Viceforstander
Dansk
Tove Hedemann-Hansen
Kontorleder
Cathrine Dahl Hansen
Kontorassistent/lærer
Engelsk
Laila Dam Hansen
Kontorassistent
UU-Vejleder
Miriam Knudby Nielsen
UU-Vejleder
Lærere
Anne Marie Holm
Lærer
Dansk, engelsk
Birte Basse
Lærer
Dansk, engelsk, tysk, billedkunst
Brian Nørgaard Nielsen
Lærer
Dansk, engelsk, samfundsfag, fodbold, kotok
Christina Søndberg
Lærer
Dansk, matematik, Tema 10, filmværksted, musical
Dorte Friis
Lærer
Dansk, biologi, samfundsfag, fællesgymnastik, puls & styrke, dans
Elsebeth Eriksen
Lærer
Matematik, dansk, tysk, drama, revy, musical, yoga
Frank Murberg
Lærer
Dansk, matematik, biologi, idræt på tværs, basketball
Helmer Nielsen
Lærer
Matematik, metal, geografi, krop & bevægelse, svejsekursus (§17), teknisk tegning
Henrik Jessen
Lærer
Dansk, kristendom, badminton, grafik & medier, film, kor, sangtime
Jesper Møller
Lærer
Matematik, engelsk, tysk, fællesidræt, fodbold, geografi
Jonna Nielsen
Lærer
Matematik, kreativt værksted, keramik, Tema 10
Kristian S. Simonsen
Lærer
Matematik, fysik/kemi, biologi, spring, klatring, outdoor, astronomi, fællesidræt
Liv Bruun Stenbroen
Lærer
Matematik, engelsk, tysk, volley
Peter Myrfeld
Lærer
Dansk, musik, engelsk, geografi
Sara Zeberg
Lærer
Matematik, engelsk, kodning & programmering, håndbold, fællesidræt
Sine Flensbak Søltoft
Lærer
Matematik, fysik/kemi, musical, spring, sy & design, fællesidræt
Terje V. Anderson Hansen
Lærer
Dansk, matematik, håndbold, musical, fællesidræt
Thor Hjuler Boudigaard
Lærer
Matematik, fysik/kemi, klatring, træ, smykker
Køkken
Torben Simonsen
Køkkenleder/Kok
Chalotte Gylden
Køkkenassistent
Jytte Friis Sørensen
Køkkenmedhjælper
Carina Kjærskov Brix
Køkkenmedhjælper
Praktisk Personale
Jan Bøgild Christensen
Teknisk service leder
Christoph Leyer
Teknisk service assistent
Erik Sørensen
Teknisk service assistent
Ingrid Sørensen
Teknisk service assistent/køkkenmedhjælper
Kim Vullum
IT/EDB-Servicemedhjælper