Folkeskolens prøver

Gylling Efterskole tilbyder folkeskolens prøver i både 9. og 10. klasse.

Alle elever på Gylling Efterskole har mulighed for at aflægge folkeskolens afsluttende prøver på særlige prøvevilkår. Prøvens faglige niveau ændres ikke, men der er særlige vilkår i forhold til hjælpemidler og tildeling af ekstra tid. 

Formålet med de særlige vilkår er at ligestille vores elever med andre elever i prøvesituationen.

De særlige vilkår påtegnes ikke elevens afgangspapirer.