Pris

Ugeprisen på Gylling Efterskole er 2.750 kr. pr. uge, og et skoleår består af 42 skoleuger hos os. Alle udgifter til skoleopholdet er inklusiv i skolepengene. Det gælder både skolerejse, alle materialer i værkstederne, div. hjælpeprogrammer mv. Det eneste som kommer ud over skolepengene er udgiften til befordring, når eleverne er i praktik og i brobygning.

Alle elever på efterskolen får statsstøtte til deres ophold. Beløbet beregnes på baggrund af husstandens bruttoindkomst. Vi sender alle nødvendige papirer i forbindelse med statsstøtte i foråret inden skolestart.

Egenbetalingen er fordelt over 11 rater, der forfalder til betaling forud. Første ratebetaling er d. 1. juli, det år skoleåret starter.

For at beregne den individuelle pris henviser vi til: Efterskoleforeningens prisberegner

Der betales et indmeldelsesgebyr på 2.500 kr. når I takker ja til en plads. Der er ikke noget indmeldelsesgebyr til en ventelisteplads.

Har I brug for yderligere information om økonomi og efterskoleophold, er I meget velkomne til at kontakte skolens kontor.

 

 

 

Find vej

Hovedgaden 29, 8300 Odder
86 55 16 44
ge@gylling-efterskole.dk